Sanacija namočenih sten v prostorih

Še pred nekaj dnevi so le redki med nami potrebovali crpalke za umazano vodo, izsuševalce zraka, izravnalno maso, barve in podobne izdelke. Poplave so žal spremenile naše ustaljene življenske navade in tako danes naši vsakdanji pogovori in razmišljanja v velikem delu Slovenije tecejo predvsem o tem, kako odpraviti posledice nedavne ujme in kako se pripraviti na morebitne ponovitve. Pri obnovitvenem barvanju zidnih in stropnih površin v prostorih, kjer se spopadamo z razlicnimi madeži in posledicami poplave, moramo predhodno dobro pripraviti podlago za barvanje. Vecina madežev je hidrolnih, kar pomeni, da so topni v vodnih barvah ali osnovnih premazih. Tudi v primeru suhih madežev je njihova odstranitev izjemno zahtevna. V stiku z vodo se substance raztopijo v sloju vodne barve, kar vodi do njihove migracije cez lm v casu aplikacije in sušenja lma, kjer ponovno tvorijo madeže, ki ostanejo vidni neodvisno od pokrivnosti barve ali slojev aplicirane barve.

Sanacija umazanih ali namocenih notranjih zidnih površin, ki niso onesnažene z izlitim kurilnim oljem, poteka v naslednjih korakih:

  1. predhodno cišcenje notranjih površin: ce je le možno z umazanih ali namocenih notranjih stenskih in stropnih površin umijemo umazanijo s krpo ali gobo namoceno v raztopino obicajnih gospodinjskih detergentov;
  2. sušenje notranjih površin: v primeru visoke vlage notranje prostore osušimo z namestitvijo naprav za sušenje prostorov ali z intenzivnim ogrevanjem in prezracevanjem prostorov, saj so vsi nadaljnji sanacijski posegi smiselni šele, ko vlažnost zidnih površin pade pod 5 %;
  3. odstranjevanje odstopajocih ali slabo oprijetih barvnih nanosov in odstopajocih slojev izravnalnih mas, ce so bile zidne površine pred barvanjem zglajene: na poškodovanih notranjih površinah z grobo šcetko ali gladilko zbrusimo stene in pri tem odstranimo vse odstopajoce barvne nanose in sloje izravnalnih mas;
  4. nanos izravnalne mase: na ocišcene površine najprej nanesemo osnovni premaz (Akril Emulzija) in nato primerno izravnalno maso. Izbira izravnalne mase je odvisna od globine poškodb. Pri globljih poškodbah (globina do 5 cm) priporocamo nanos izravnalne mase Hobi kit ali Nivelin reparatur, pri vecjih plitvih poškodbah (globina do 3 mm) priporocamo nanos izravnalne mase Jubolin ali Jubolin P-25, pri manjših poškodbah (globina do 3 mm) pa izravnalno maso Jubolin reparatur;
  5. premaz z notranjo barvo: pri poplavljenih notranjih površinah za enoslojni ali dvoslojni nanos priporocamo uporabo JUPOL Block notranjo barvo. JUPOL Block je namrec specialna barva za blokado madežev za obnovitvena barvanja vseh vrst zidnih in stropnih notranjih površin, ki so prepojene z v vodi lahko in hitro topnimi snovmi. Notranja barva JUPOL Block s svojim mehanizmom blokade spojine s pozitivnim karakterjem blokira na osnovi odboja in madež ne spusti na površino, spojine z negativnim znacajem pa blokira na osnovi tvorbe ionske vezi med obarvanimi anionskimi molekulami v madežu in vezivom. Nastanejo težko topne soli, ki se ne prenašajo na površino;
  6. dekorativno barvanje zidnih površin: V kolikor želite notranje površine ohraniti bele barve ali jih prebarvati s pastelnimi barvnimi odtenki priporocamo, da obnovljene notranje površine prebarvate z notranjo barvo JUPOL Block, za intenzivnejše barvne odtenke pa priporocamo uporabo notranje barve JUPOL Gold, ki jo v dveh slojih nanesemo na podlago že pobarvano s specialno barvo JUPOL Block. Zniansirate jo lahko na eni izmed številnih JUB-ovih niansirnih postaj JUMIX po vsej Sloveniji.
By | 2018-02-27T18:57:24+00:00 February 27th, 2018|Slikopleskarstvo|