Reference 2020-02-01T14:50:48+00:00
Stranka Storitev
Hotel Dom Planica, Rateče 167 , Rateče Pleskanje stopnišča in avle
Geoplin d.o.o., Cesta Lj. Brigade 11 , LJ  Pleskanje pisaren in stopnišča
Geoinvest d.o.o., Dimičeva ul. 16 , LJ  Pleskanje pisaren in hodnika
Inšpekcijske službe Kočevje, Trg Zbora odposlancev 2 , Kočevje  Pleskanje pisaren ,hodnikov in WC
 O.Š. Hinka Smrekarja, Gorazdova ul.16 11 , LJ  Pleskanje  pisaren in avle
 GEOZS Slovenije, Dimičeva 14 , LJ  Pleskanje  pisaren
Izpuh Center d.o.o., Puščavska 33 , Mo  Pleskanje  pisaren
Sebacom d.o.o., Brnčičeva 11 , LJ   Pleskanje  pisaren
 Prvi Faktor d.o.o., Slovenska  11 , LJ  Pleskanje  pisaren in hodnika
 Liton d.o.o., Litostrojska 40a  , LJ  Pleskanje  pisaren in stopnišča
 Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6 , LJ  Postavitev suhomontažnih sten
 Nizozemsko veleposlaništvo, Poljanski nasip 6 ,Lj  Pleskanje poslovnih prostorov
 Pedagoška Fakulteta, Kardeljeva ploščad 16 , LJ  Pleskanje vrat,sten in stropov dekanata
 Ministrstvo za kulturo in šport, Masarykova 16, Lj  Pleskanje stopnišča in pisaren
 Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, Gregorčičeva 25  Pleskanje stopnišča, pisaren in vrat
 Decca d.o.o., Cesta Lj. Brigade 11 , LJ  Pleskanje  pisaren
 Sas Adriatic Region, Detaljeva 2 , Lj  Pleskanje in kitanje poslovnih prostorov
 Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5 , LJ  Polaganje laminata v pisarnah
 Slo Železnice d.o.o., Kolodvorska c.11 LJ  Pleskanje železniške postaje Medvode in Domžale
 Silvaprodukt d.o.o., Dolenjska cesta 43  , Lj  Pleskanje pisarne
 Muzej kamniški grad, Muzejska pot 3 , Ka  Pleskanje Kamniškega gradu
 Zdravstvena ambulanta Jesenice, Maršala Tita 15 , Je  Pleskanje ambulante
 Buča d.o.o., Kolarjeva ulica 47 , LJ  Pleskanje in kitanje poslovnih prostorov
 Queen d.o.o, Gubčeva 3, KR in laminata  Dekorativno kitanje sten in stropov, pleskanje sten in stropov,polaganje keramike
 Second sun, Celovška 134b , LJ  Pleskanje in kitanje prostorov
 Raniko d.o.o. Litostrojska 40a , LJ  Pleskanje pisarne
 I-Link d.o.o., Cesta v kleče 16 , LJ  Pleskanje oken in vrat in pisaren
 Standom d.o.o, Stanežiče 128 , LJ  Pleskanje in popravilo ograje
 Sens.d.o.o., Cesta 24 junija 23 , LJ  Kitanje in pleskanje trgovine
 Conex d.o.o., Parmova ul. 41 LJ  Pleskanje poslovnih prostorov ,oken vrat
 Gostilna Petkovšek, Dolenska c. 445 , LJ  Pleskanje prostorov in oken
 Veto Skupina d.o.o., Tržaška cesta 2 , LJ  Pleskanje pisaren
 Mastra d.o.o., Zaloška cesta 153, LJ  Pleskanje omaric, vrat, sten
 Mediana d.o.o., Likozarjeva 3, LJ  Pleskanje poslovnih prostorov in radiatorjev
 Plutal d.o.o., Cesta v Gorice 8, LJ  Pleskanje poslovnih prostorov
 Vitalife d.o.o., Rimska c.24 LJ  Kitanje in pleskanje prostorov
 Slo Železnice d.o.o., Kolodvorska c.11 LJ  Pleskanje samskega doma in žel. postaje Jesenice
 Ratal d.o.o., V Šmartno c.5 LJ  Pleskanje poslovnih prostorov
 Daruma d.o.o., Dunajska c.32 LJ  Pleskanje poslovnih prostorov
 COŠD Bohinj., Ribčev Laz c.36 Bohinj  Pleskanje hotelskih sob, hodnikov
 Zavod RS za varstvo narave., Planina 3 KR  Pleskanje poslovnih prostorov
 Zorn Plus d.o.o., Stegne 23a Lj  Pleskanje poslovnih prostorov
 Arn Uni d.o.o., Ljubljanska c.8 Bled  Pleskanje samskega doma in žel. postaje Jesenice
 Kopir servis d.o.o., Stegne 15 LJ  Pleskanje poslovnih prostorov